Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
UTRUDNIONY DOJAZD DO KLINIKI
-english below-
 
UWAGA!
Utrudnienia w dojeździe do kliniki w związku z przebudową ulicy Gagarina.
 
Od dnia 24.05.2022 planowane są roboty budowlane na ul. Gagarina w związku z powstającą linią tramwajową oraz przebudową sieci ciepłowniczej i ściekowej. 
 
Jezdnia ulicy Gagarina została zwężona do dwóch pasów w stronę Wisłostrady i do jednego w kierunku centrum. 
 
Jadąc od ul. Czerniakowskiej obowiązuje zakaz skrętu w ul. Czerską.
 
Na całej długości ul. Gagarina zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.
 
Autobusy ZTM pozostaną na swoich trasach. Zmienią się lokalizacje przystanków. 
 
Prosimy o zaplanowanie odpowiedniego czasu i trasy dojazdu do kliniki oraz zapoznania się z aktualnymi planami zmian w ruchu na ul. Gagarina.
 
Dojazd komunikacją miejską w czasie przebudowy:
 
 
 

WARNING!

From May 24, 2022, there will be difficulties in accessing the clinic due to the reconstruction of Gagarina Street.

The roadway of Gagarina Street will be narrowed to two lanes towards Wisłostrada and one towards the center.

Driving from Czerniakowska Street, it is forbidden to turn into Czerska Street.

Along the entire length of Gagarina Street will be banned from stopping.

ZTM buses will remain on their routes. The locations of the stops will change.

Please plan the appropriate time and route to the clinic and read the current traffic change plans at Gagarina Street.

Access by public transport during the reconstruction:

https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2022/05/20/czasowe-zmiany-przystankowe-na-ul-gagarina/

Więcej informacji:

http://infoulice.um.warszawa.pl/node/128407

http://infoulice.um.warszawa.pl/node/127927