Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
Dyżur internistyczny oraz zapisy na wizyty

W ciągu dnia w naszej klinice przyjmuje łącznie od kilku, do kilkunastu lekarzy zgodnie z jedną z dwóch poniższych form przyjęć:

  • lekarze dyżurni, przyjmujący pacjentów w ramach całodobowego ostrego dyżuru zgodnie z kolejnością zarejestrowania, z pierwszeństwem wobec pacjentów, których stan bezpośrednio zagraża życiu (co zawsze wpływa na czas oczekiwania pozostałych pacjentów czekających na przyjęcie)

Dyżur dzienny pełni dwóch lekarzy internistów bez zapisów - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 21:00 oraz w weekendy i święta w godzinach 9:00 - 21:00.

Dyżur nocny pełni jeden lekarz internista bez zapisów - od poniedziałku do piątku w godzinach 21:00 - 8:00 oraz w weekendy i święta w godzinach 21:00 - 9:00.

  • lekarze interniści oraz specjaliści dostępni na zapisy, którzy przyjmują wyłącznie pacjentów umówionych na konkretną godzinę*. Zapisy prowadzone są osobiście na recepcji lub drogą telefoniczną.

* godzina umówionej wizyty jest umowna i może ulec przesunięciu w związku ze specyfiką pracy ze zwierzętami, których stan zdrowia może okazać się poważniejszy, niż wynikało to z wywiadu podczas dokonywania zapisu