Centrum Zdrowia
Małych Zwierząt
RTG oraz tomograf komputerowy

Całodobowa klinika weterynaryjna Centrum Zdrowia Małych Zwierząt Multi-Wet  do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące - zdjęciowy aparat rentgenowski oraz tomograf komputerowy. Pracownie rentgenowskie, w której te urządzenia są stosowane, zostały uruchomione na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Klinika kontroluje narażenie pracowników oraz osób postronnych w oparciu o środowiskową dozymetrię prowadzone przez akredytowane laboratorium. 

Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez centrum nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.